Ionad Na Seisiún Sa Spidéal - Spiddal's Session Venues

Ionaid Sheisiúin Cheoil an Spidéil

(In ord aibítir)

An Crúiscín Lán

Spiddal's session venues

(In alphabetical order)

An Crúiscín Lán

Spiddal's hotel, located on the main street, is a frequent venue for sessions during the summer. It usually closes for a couple of months during the winter. The Crúiscín offers a full restaurant service for most of the year. http://cruiscin.ie/

An Droighneán Donn

Bíonn seisiúin go minic i rith an tsamhraidh san ionad seo, an t-aon óstán sa tsráidbhaile agus atá lonnaithe i gceartlár na príomhshráide ar thaobh na farraige. Is iondúil go ndúnann sé ar feadh cúpla mí le linn an gheimhridh. Bíonn seirbhís iomlán ar fáil sa mbialann ar feadh furmhór na bliana. http://crúiscín.ie/

An Droighneán Donn

(An Tobar mar a bhí air)

Is ionad iontach le haghaidh seisiúin é An Droighneán, mar a thugtar air go háitiúil, idir shamhradh agus gheimhreadh. Is ann a bhíonn an seisiún cáiliúil tráthnóna Domhnaigh (5.30-8.00in) a bhíonn faoi stiúir Steve ’Ac Suibhne agus a chairde. Bíonn seisiún rialta ann chuile oíche Aoine ón 10in faoi stiúir Nóra Geraghty is a cairde.

An Nead

(formerly An Tobar)

The Droighneán Donn is a great venue for sessions, summer and winter. It is currently the home of the famous Sunday session (5.30-8pm), led by box player Steve Sweeney and friends. The Droighneán also hosts a weekly open session on Friday night from 10pm, led by fiddle player Nóra Geraghty and friends.

An Nead

While not known for being a session pub, the Nead hosts the weekly learner session (Fridays 8-9.30pm) in a cafe attached to the pub, which is accessed in the evening through the bar. Otherwise the Nead hosts sessions only during festivals and other large events.

Tigh Giblin

Ní mar theach tábhairne faoi chomhair seisiúin is mó atá aithne ar An Nead cé gur ann a bhíonn seisiún na bhfoghlaimeoirí chuile Aoine (8-9.30in). Bíonn an seisiún sin ar siúl sa mbialann ach siúl isteach ann tríd an mbeár. Is le linn féilte agus mór imeachtaí eile amháin a bhíonn seisiúin sa Nead.

Tigh Giblin

Bíonn ceol beo ar siúl san ionad seo mórán chuile oíche sa samhraidh. Is iondúil gur aonna agus a gcairde, ag a mbíonn cuireadh, amháin a bhíonn ag ceol de bharr laincis spáis. Bíonn bia chlár iomlán ar fáil go dtí 9in. Is iad Ned agus Brenda Giblin úinéaraí an ósta. Is ceoltóir breá é Ned agus is minic leis féin bheith le cloisteáil ag ceol sa mbeár. http://tighgiblin.com/

Tigh Hughes

Bar/restaurant/music pub, Tigh Giblin has live music on most nights throughout the summer. Due largely to space restrictions the summer sessions are usually closed or limited to invited guests and their friends. A full menu is offered until 9pm. The proprietors are Ned and Brenda Giblin. Ned is himself a musician and often plays in the bar. http://www.tighgiblin.com/

Tigh Hughes

(Dúnta i láthair na huaire)

Sé Tigh Hughes seans an tábhairne ceoil ba mhó clú ar an Spidéal. Bíonn seisiúin cheoil ann ó cheann ceann na bliana nuair is oscailte dó, go leor díobh sin faoi stiúir an bhoscadóra mileoidin Johnny Phádraic Phíotair Ó Chonghaile, a bhíonn chomh-fáiltiúil sin roimh cheoltóirí i gcónaí! Bíonn bia chlár teoranta ar fáil ann ach bíonn féastaí ann freisin ar fhógra níos faide.

(Currently closed)

Tigh Hughes is probably the most famous music pub in Spiddal. When it is open there are sessions in Hughes's all year 'round, many of them led by melodeon player Johnny Connolly, who is always delighted to meet musicians, particularly box players. A limited pub menu is offered, but more substansial fare can be organised with a bit of notice.