Seisiúin Rialta Agus Ócáidí - Regular Sessions And Events

Chuile Sheachtain

Dé Luan

Seisiún:

Tigh Giblin, 9.30in – Ceol agus Amhráin le Ned Giblin

Dé hAoine

Seisiún foghlaimeoira:

An Nead, 8-9.30in

Fáilte roimh chuile dhuine!

Weekly

Monday

Session:

Tigh Giblin, 9.30pm – Music and song with Ned Giblin

Friday

Learner session:

An Nead, 8-9.30pm

All welcome!

Dé Domhnaigh

Seisiún:

An Droighneán Donn, 5.30-8in – Ceol agus Amhráin le Steve Sweeney agus a chairde

Sunday

Session:

An Droighneán Donn, 5.30-8pm – Music and song with Steve Sweeney and friends

Chuile bhliain

Éigse An Spidéil: Ionaid éagsúla, AnSpidéal, Márta

Féile Traid Phicnic: An Ceardlann, Iúil

Seo é an ceathrú bliain a mbeidh Féile Traid Phicnic ar siúl, stápla i bhFéilire Sheisiúin an Spidéil, ina mbíonn ranganna, ceardlanna agus ceolchoirmeacha ina sladmhargaí agus ar tairiscint ar bhonn síntiúis dheonacha chomh maith le neart seisiúin oscailte. Is amach díreach os comhair Stiúidéó Cuan ar cholbha thuadh Cheardlann Earraí agus Ealaíne an Spidéil a bhíonn bun lonnú na féile ach bíonn neart de na himeachtaí ar siúl ar fud an tsráidbhaile. Is féile an-mhealltach í seo i gcroí lár shéasúr saoire an tsamhraidh agus ag a mbíonn oiread suilt, tairbhe is pléisiúir ar fáil do chuile shórt duine is comhluadair, clanna agus teaghlaigh san áireamh. http://tradphicnic.com/

Tionól na Spidéíl: Spiddal, 18-20 Samhain 2016

Féile ar leith ceoil í seo, a bhéas ar an ochtú ceann i mbliana, gan rang ná ceardlann, ceolchoirm ná céilí ach neart ceoil agus seisiúin ó mhaidin go faoithin agus i gcaitheamh na hoíche ar feadh an deireadh seachtaine. Glacann na hionaid éagsúla uilig páirt sa bhféile bliantúil seo agus is minic seisiúin ar siúl i roinnt ionaid ag an am!

Annual

Éigse An Spidéil: Various venues, Spiddal, March

https://www.facebook.com/EigseAnSpideil?fref=ts

https://www.facebook.com/events/1459255401027264

Féile Traid Phicnic: An Ceardlann, July

Now in its fourth year, Féile Traid Phicnic is a staple of the Spiddal Session Calendar with affordable classes and workshops, concerts offered on the basis of voluntary donation and plenty of open sessions. Based outside Studio Cuan in Spiddal's famous Ceardlann Craft Village and with events all around the village, Traid Phicnic is a family-friendly festival with something to offer everyone. http://traidphicnic.com/

November Gathering: Spiddal, 18-20 November 2016

Now in its eigth year, the November Gathering is a unique festival of music, no classes, no workshops, just plenty of sessions – afternoon, evening and all night long – the entire weekend. All the session venues take part in this annual festival, with impromptu sessions breaking out all times of the day and night!